Více o nás

1.

Jsme rodinná firma,

která se soustřeďuje na zajištění kvalitních a pružných služeb. Po více než 25 letech působení na trhu správy nemovitostí víme, že ne množství objektů, ale kvalita poskytovaných služeb je pro nás i majitele objektů podstatná. Zakládáme si na tom, že dobře známe námi spravované objekty a jejich uživatele. Na tomto základě lze mnoho problémů řešit bezprostředně hned po jejich vzniku.

2.

Správu provádíme pro soukromé majitele,

družstva i společenství vlastníků. Pro naše klienty jsme tady denně, pro ostatní uživatele, kteří mají zájem o administrativní úkony na počkání, platí úřední hodiny v pondělí a ve středu v době od 7.00 – 16.30 hod. (v jiném termínu možnost individuální domluvy telefonicky).

3.

Spravujeme více než 2 500 bytových

i nebytových jednotek v celé Ostravě.

4.

Naším cílem je společnost dodávající dobrý servis zákazníkovi,

kvalitní služby, komplexnost a velkou šíři služeb. Pomůžeme Vám starat se co nejlépe a nejhospodárněji o svěřenou nemovitost a mít přehled v neustále se měnící legislativě, související se správou domu.

5.

Máme softwarové vybavení

pro zpracování účetnictví a správy domů, které odpovídá všem současným normám a vyhláškám.

Aktualizujeme naše vědomosti novelami v legislativě, ať se již jedná o účetnictví bytových družstev a vlastníků bytů, tak i o změny ve vyhláškách o nájemném, o zpracování podkladů a vyúčtování záloh za služby atd.
Se všemi těmito novinkami jsou naši klienti pravidelně seznamování v bulletinu, který naše firma vydává.

6.

Nemáme přístup k žádné Vaší hotovosti,

protože zpracováváme účetnictví pouze na základě Vašich dokladů – výpisů z běžného účtu, hotovostních dokladů, pojistných a kupních smluv, faktur apod.
V případě dohody však můžeme spravovat vaše finance prostřednictvím přístupu k účtu formou internetbankingu.

© 2017 KORAL s.r.o.